Tuesday, December 11, 2012

Phân tích thị trường thuốc.

Hi cả nhà, một trong những nhiệm vụ của dược sỹ là cung ứng thuốc đáp ứng nhu cầu thị trường. Các dược sỹ chỉ thực sự thành công khi cung ứng được loại thuốc mà thị trường đang cần với mức giá thấp hơn hoặc với hiệu quả tốt hơn so với sản phẩm cùng loại. Vừa rồi mình định đặt câu hỏi về nhu cầu thuốc để mọi người cùng trao đổi nhưng rõ ràng đã thất bại. :-)

Vậy nên mình xin giới thiệu một phương pháp để tìm hiểu nhu cầu thuốc một cách có hệ thống để mọi người cùng tham khảo. 

Bước 1: Phân tích danh mục bệnh và các vấn đề y tế: Các bạn có thể sử dụng các danh mục của WHO làm cơ sở. Ví dụ như danh mục IDC-10 http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/XXII
Sau đó phân loại nhóm bệnh theo nhóm chủng tộc, vùng khí hậu và nhóm thu nhập bằng cách tham khảo các báo cáo dịch tễ học, các báo cáo khảo sát và các nguồn khác; Bước này làm rất mất thời gian nhưng kết quả là bạn sẽ có được một danh mục bệnh, vấn đề y tế với mức thu nhập của nhóm nguy cơ. Từ kết quả này, các bạn có thể lựa chọn chiến lược cung ứng của mình nhắm vào nhóm mục tiêu nào: Nhóm nhiều người mắc hay nhóm ít người mắc nhưng bệnh trạng nặng hay nhóm hiện có nhu cầu có khả năng chi trả nhưng lại thiếu thuốc…

Bước 2: Phân tích thực trạng đáp ứng thuốc: Các bạn lên danh sách các thuốc, mức chi phí điều trị và mức giá thuốc tính theo liều ngày và tính trên cả đợt điều trị cho nhóm mục tiêu. Sau khi lên danh sách xong, bạn sẽ có được câu trả lời về nhóm mục tiêu mình chọn: Họ có thuốc dùng hay không? Thuốc đó đang ở mức giá nào? Mức đó đắt hay rẻ. Khái niệm đắt rẻ ở đây dựa trên tính toán là tỷ lệ: Chi phí điều trị bao gồm cả thuốc/ Mức thu nhập hoặc Chi phí điều trị phải chi trả bao gồm cả thuốc/ Mức thu nhập.

Bước 3: Bổ sung và cập nhật thông tin. Sau khi lựa chọn được nhóm mục tiêu, bạn cần thường xuyên cập nhật thông tin về bệnh, về chi phí điều trị, thuốc để duy trì được lợi thế cạnh tranh trong nhóm mục tiêu cũng như kịp thời phát hiện được các nhóm tiềm năng mới.

Với cách làm như trên, các bạn sẽ có nhiều hơn cơ hội cung ứng thuốc tốt và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Chúc các bạn thành công.

By 
Blue Whale

No comments:

Post a Comment